ข้าวป๊อบของทานเล่นในหลากหลายรสชาติ

ข้าวป๊อบของทานเล่นในหลากหลายรสชาติ

฿65.00ราคา

“ข้าวป๊อบ” ของทานเล่นในหลากหลายรสชาติ จากจุดเริ่มต้นด้วยเงินสมทบทุนของสมาชิก คนละเล็กละน้อย ผลตอบรับผลิตภัณฑ์และการดำเนินการของกลุ่มได้เติบโตและขยายผลไปอย่างงอกงาม สมาชิกกลุ่มเกิดความภาคภูมิใจในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่มีความแตกต่างในวิถีทางที่สร้างสรรค์ สินค้าได้รับการ คัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความโดดเด่นและได้รับการพัฒนาเป็นสินค้า OTOP จุดร่วมที่สำคัญ คือการคิดค้นอาหารแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรในวิถีสร้างสรรค์และสร้างความแตกต่างอย่างไม่หยุดนิ่งทั้งตัวผลิตภัณฑ์และรูปแบบการจัดจำหน่าย

  • รายละเอียด

    ข้าวป๊อบของทานเล่นในหลากหลายรสชาติ

  • เบอร์ติดต่อ

    08-4367285-2

  • Link