ข้าวอินทรีย์บ้านสวนปันรัก

ข้าวอินทรีย์บ้านสวนปันรัก

฿80.00ราคา

ด้วยความโดดเด่นของกลุ่มที่มีศักยภาพในการปลูกข้าวอินทรีย์ได้หลากหลายสายพันธุ์ เช่น ข้าวพันธุ์หอมมะลิ กข. 6 ข้าวเขี้ยวงู ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าว กข.43 เป็นต้น ประกอบกับแกนนำที่มีความเข้มแข็งและมีความเชี่ยวชาญในการทำเกษตรอินทรีย์ในกลุ่ม Organic Thailand มาก่อน จึงทำให้กลุ่มมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จากผลความพยายามของกลุ่มฯที่ได้ลงมือทำให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วว่า การทำเกษตรอินทรีย์ทำได้หากลงมือทำอย่างจริงจัง ซึ่งทั้งหมดล้วนมาจากความเข้มแข็งของกลุ่มที่ได้จากฐานทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและการจัดการที่มีระบบ ทำให้เกิดระบบควบคุมคุณภาพการจัดการอย่างเป็นวงจรตั้งแต่การปลูกจนถึงการขาย -กข43 ข้าวจ้าวน้ำตาลต่ำ -ข้าวหอมมะลิ105แท้ไม่ผสมข้าวอื่น -ข้าวทับทิมชุมแพ -ข้าวไรซ์เบอรี่ ขนาดบรรจุ 1 ก.ก. ราคา 80 บาท

  • รายละเอียด

    ข้าวอินทรีย์บ้านสวนปันรัก

  • เบอร์ติดต่อ

    08-6923881-2

  • Link