ผ้าทอบ้านทุ่งกล้วย

ผ้าทอบ้านทุ่งกล้วย

฿850.00ราคา

กลุ่มผ้าทอลื้อบ้านทุ่งกล้วย เป็นอีกกลุ่มหัตถศิลป์ที่ผลิตผ้าทอไทลื้อ ในจังหวัดพะเยาด้วยพื้นถิ่นดั้งเดิมของคนในชุมชนเป็นชาวบ้านที่อพยพมาจากจังหวัดน่าน จึงทำให้งานฝีมือที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากผ้าโบราณและนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในชุมชน ความโดดเด่นของกลุ่มมาจากความเชี่ยวชาญในการทอผ้าไทลื้อที่มีลวดลายหลากหลายทั้งลายผ้าไทลื้อโบราณและผ้าทอไทลื้อ และความสามารถในการคิดค้นลายประยุกต์ขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตนเอง งานฝีมือผ้าทอของกลุ่มจึงมีลวดลายผสมผสานทั้งผ้าฝ้ายธรรมชาติและไหมประดิษฐ์ เป็นงานฝีมือที่มีการพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมจนเกิดการพัฒนาสร้างสรรค์ให้ผ้าทอไทลื้ออยู่คู่ยุคสมัยได้อย่างลงตัว

  • รายละเอียด

    ผ้าทอบ้านทุ่งกล้วย

  • เบอร์ติดต่อ

    08-6197291-9

  • Link